Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

Interni opći akti Škole

U TAJNIŠTVU ŠKOLE možete zatražiti uvid u sve akte Škole koje nisu objavljeni na našim web stranicama.

Interni opći akti INDUSTRIJSKO OBRTNIČKE ŠKOLE su:

Godišnji plan i program rada Škole za 2017./18. škg.

Školski kurikulum za 2017./18. škg.

Statut od 26. ožujka 2015. g.

Izmjene i dopune Statuta od 21. prosinca 2015. g.

Izmjene i dopune Statuta od 06. travnja 2016. g.

Izmjene i dopune Statuta od 15. rujna 2017. g.

Statut (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenika

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Školi

Poslovnik o radu školskog odbora

Poslovnik o radu školskih vijeća

Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Obrtnik“

Poslovnik o radu prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnog rada

Antikorupcijski program Industrijsko-obrtničke škole Šibenik

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?