Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

PROCEDURA STVARANJA OBVEZA/NABAVE ROBE ILI USLUGA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK
ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK
Klasa: 406-09/12-01-01
Ur.broj: 2182/1-12/2-5-01-12-01
Šibenik, 30. ožujka 2012.
Dana 30. ožujka 2012. godine ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole Šibenik donosi

ODLUKU O PROCEDURI STVARANJA OBVEZA/NABAVE ROBE ILI USLUGA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE
I. Procedura stvaranja obveza/nabave roba ili usluga za koje nije potrebna procedura javne nabave provodi se kroz slijedeće faze:

Redni
broj
AKTIVNOST
ODGOVORNOST
DOKUMENT
ROK
1.
Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radova (popis potreba)
Radnici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti u školi
Zahtjev za nabavu robe ili usluge –
Popis potreba
(pisano ili usmeno)
Po potrebi
2.
Izrada ugovora ili narudžbenice*
Tajnik škole za ugovor, voditelj računovodstva za narudžbenicu
Ugovor/narudžbenica
Do tjedan dana od primitka ponude dobavljača
3.
Provjera je li narudžba u skladu s financijskim planom/proračunom
Voditelj računovodstva
Financijski plan, Plan nabave
Do tjedan dana od primitka ponude dobavljača
4.
Sklapanje ugovora ili narudžbe
Ravnatelj
Ugovor/narudžbenica
Do tjedan dana od dana odobrenja od strane voditelja računovodstva

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Napomena: Primljeni i prihvaćeni predračuni, ponude i slično zamjenjuju ugovor ili narudžbenicu te u takvim slučajevima nije potrebno pisati naknadno narudžbenice.
U posebnim situacijama kada se radi o vrlo malim vrijednostima škola može obaviti nabavu direktno kupnjom u trgovini bez prethodno potpisanog ugovora, izdane narudžbenice ili prihvaćene ponude.
R a v n a t e lj:

Vlado Rubeli, prof., v. r.

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?