Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

Odabir ponuda za ekskurziju 2017.

Odabir ponuda za ekskurziju 2017.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju

Odabir ponuda za ekskurziju 2017.


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

Šibenik, 04. svibnja 2017.

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PONUDE (javni poziv br. ponude 1/2017.)

Na roditeljskom sastanku održanom 03. svibnja 2017. g., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole „NN“, 67/14 i 81/15., većinom glasova donesena je odluka da je za organizaciju školske ekskurzije Šibenik-Prag (od 11. 09. do 17. 09. 2017. g.) izabrana agencija:

F-TOURS d.o.o. Split.
Odabir ponuda za ekskurziju 2017.


Na drugom sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne školske ekskurzije, održanom 24. travnja 2017. prihvaćene su dvije (2) pristigle ponude, potencijalnih davatelja usluga:

1. F - Tours d.o.o. – Split

2. PETROS d.o.o. - Zagreb

Navedenim agencijama će u propisanom roku biti upućen pisani poziv za predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku, koji će se održati03. svibnja 2017. u 18:00 u učionici br. 11.
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


29.0žujka 2017.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2017 Obrazac


PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

Šibenik, 29. ožujka 2017. g.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave je dana 29. ožujka 2017. g. donijelo

ODLUKU

o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne

izvanučioničke nastave

1. Poništava se javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 1/2017. objavljen dana 24. ožujka 2017. g. na web stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik zbog korištenja neispravnog obrasca poziva, te se objavljuje ispravni Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 1/2017. dana 29. ožujka

2017.g.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Povjerenstva:

Marija Jozić-Mihaljević, prof., v. r.
Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/17-02-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/17-09

Šibenik, 08. ožujka 2017.

Na temelju čl. 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i čl. 80. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, ravnatelj je nakon pribavljene prethodne suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj 08. ožujka 2017. g. donio

ODLUKU

izboru kandidata prema raspisanom natječaju

za radna mjesta

1. Za radno mjesto nastavnika/ice matematike pod točkom 1. i. 2. natječaja izabrana je GORANA PERIŠIĆ KRANJČEC iz Bilica, Šibenik (14 nastavnih sati, odnosno 28 sati ukupnog radnog vremena) na određeno vrijeme sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nastavnika/ice računalstva pod točkom 3. natječaja izabrani su IVICA BANOVAC iz Šibenika (2 nastavna sata tjedno, odnosno 4 sata ukupnog radnog vremena) i GORANA PERIŠIĆ KRANJČEC iz Bilica, Šibenik (1 nastavni sat tjedno, odnosno 2 sata ukupnog radnog vremena) na određeno do 31. kolovoza 2017. g.

Za radno mjesto nastavnika/ice strojarske skupine predmeta pod točkom 4. natječaja izabran je STANISLAV PAVLAKOVIĆ iz Šibenka (14 nastavnih sati tjedno, odnosno 27 sati ukupnog radnog vremena) na određeno do 31. kolovoza 2017. g.

2. Natječaj je objavljen dana 15. veljače 2017. g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Ova odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim stranicama Škole.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing., v.r.
Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?