Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

PRAVILNICI I ZAKONI KOJI SU VAŽNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U NAŠOJ ŠKOLI


Naziv

Datum važenja

Narodne novine: SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN. br. 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)

www.nn.hr

Zakon o radu

(NN. br. 93/14. I 127/17.)

www.nn.hr

Zakon o zaštiti na radu

(NN. br. 71/14., 118/14. i 154/14.)

www.nn.hr

Zakon o zaštiti od požara

(NN. br. 92/10.)

www.nn.hr

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

(NN. br. 45/17.)

www.nn.hr

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

(NN. br. 52/17.)

www.nn.hr

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(NN. 121/17.)

www.nn.hr

Obiteljski zakon

(NN. br. 103/15.)

www.nn.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama

(NN. br. 25/13. i 85/15.)

www.nn.hr

Zakon o zaštiti osobnih podataka

(NN. br. 106/12. – pročišćeni tekst)

www.nn.hr

Zakon o općem upravnom postupku

(NN. br. 47/09.)

www.nn.hr

Zakon o upravnim pristojbama

(NN. br. 115/16.)

www.nn.hr

Uredba o tarifi upravnih pristojbi

(NN. br. 8/17., 37/17. i 129/17.)

www.nn.hr

Zakon o obrtu

(NN. br. 143/13.)

www.nn.hr

Zakon o strukovnom obrazovanju

(NN. br. 30/09.)

www.nn.hr

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

(NN. br. 61/11. i 16/12.)

www.nn.hr

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

(NN. br. 73/97.)

www.nn.hr

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

(NN. br. 63/08. i 90/10.)

www.nn.hr

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

(NN. br. 132/13.)

www.nn.hr

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

(NN. br. 112/10.)

www.nn.hr

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama

(NN. br. 140/09.)

www.nn.hr

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

(NN. br.94/15. i 3/17.)

www.nn.hr

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

(NN. br. 118/09.)

www.nn.hr

Pravilnik o polaganju državne mature

(NN. br. 1/13.)

www.nn.hr

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

(NN. br. 8/16.)

www.nn.hr

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

(NN. br. 67/14. i 81/15.)

www.nn.hr

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

(NN. br. 24/15.)

www.nn.hr

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

(NN. br. 47/17.)

www.nn.hr

Zakon o obrazovanju odraslih

(NN. br. 17/07.)

www.nn.hr

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?