Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom


Interni opći akti Škole

U TAJNIŠTVU ŠKOLE možete zatražiti uvid u sve akte Škole koje nisu objavljeni na našim web stranicama.

Interni opći akti INDUSTRIJSKO OBRTNIČKE ŠKOLE su:

Godišnji plan i program rada Škole za 2018./19. škg.

Školski kurikulum za 2018./19. škg.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Škole za 2018./19. škg.(18.12.2018.g.)

Izmjene i dopune Školskog kurikuluma za 2018./19. škg.(18.12.2018.g.)

Statut od 04. travnja 2019. g.

Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje djece i mladeži

Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenika

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Školi

Pravilnik o obrazovanju odraslih

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka

Poslovnik o radu školskog odbora

Poslovnik o radu školskih vijeća

Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Obrtnik“

Poslovnik o radu prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnog rada

Antikorupcijski program Industrijsko-obrtničke škole Šibenik