Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

KLASA: 602-03/16-02/01

UR: BROJ: 2182/1-12/2-5-01-17-05

Šibenik, 07.ožujka 2021.

POLITIKA    KVALITETE

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik u skladu sa svojom misijom i vizijom, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, međunarodnim standardima u prostoru strukovnog obrazovanja (Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete  u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) i poslovanja (HRN EN ISO 9001 : 2015) trajno i sustavno poboljšava učinkovitost i uspješnost svih svih svojih obrazovnih i stručnih aktivnosti.

   Industrijsko-obrtnička škola svakodnevno teži:

 • uvažavati korisnike naših usluga, razumijevati  njihove potrebe i usklađivati sa potrebama i očekivanjima zaposlenika, roditelja, lokalne zajednice, Ministarstava i gospodarstva,
 • uspostaviti i objaviti viziju Škole i usmjeravati ponašanja svih zaposlenika u ostvarivanju naše vizije,
 • promicati korištenje procesnog pristupa i razmišljanja na temeljima rizika,
 • osuvremenjivati nastavne planove i programe za zanimanja u programu obrazovanja Škole u skladu sa kriterijima kvalitete te potrebama gospodarstva, lokalne zajednice i šireg okruženja,
 • trajno i sustavno pratiti uspješnost školovanja svojih učenika te poduzimati aktivnosti za njegovo poboljšanje,
 • poticati i jačati vlastitu izvrsnost, stručnu kritičnost, organizacijsku kulturu i međukulturno uvažavanje,
 • osiguravati trajno edukaciju nastavnog i nenastavnog osoblja i promoviranje kulture kvalitete u Školi,
 • kroz internacionalizaciju Škole upoznavati dobre europske prakse, razmjenjivati iskustva i ideje sa srodnim školama u inozemstvu u cilju razvijanja temeljnih i stručnih kompetencija učenika i nastavnika,
 • brizi o neprekidnom poboljšanju naših usluga kako u pogledu formalnog i neformalnog obrazovanja tako i u pogledu otvorenosti škole za daljnju suradnju i nakon završetka školovanja,
 • suradnji sa svim relevantnim institucijama i poslovnim subjektima iz područja rada zanimanja za koja Škola obrazuje kadrove,
 • neprekidno pratiti i jačati zadovoljstvo zainteresiranih strana – učenika, zaposlenika, Škole, državnih tijela, gospodarstva i civilnog društva,
 • provoditi odgovorno financijsko poslovanje usmjereno isključivo razvitku Škole.

 

 

Ravnatelj

_____________________

(Zoran Živković, dipl. ing.)