Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Blic provjera, 2A – Brodski električari, školska godina 2023./2024.

TEST - Osnove WEB dizajna i HTML

 

 

2. pisana provjera, 2A – Brodski električari, školska godina 2023./2024.

TEST - Maliciozni programi i opasnosti na internetu

 

 

BLIC TEST, 2A – Brodski električari, školska godina 2023./2024.

TEST - Maliciozni programi i virusi

 

 

3. pisana provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2023./2024.g.

Test - Arhitektura računala

 

 

2. pisana provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2022./2023.

TEST - Autorsko pravo.

 

BLIC TEST, 1A – Brodski električari, školska godina 2022./2023.g.

Test - Osnovni pojmovi

4. pisana provjera, 2A – Brodski električari, školska godina 2021./2022.g.

Test - HTML

1. pisana provjera, 1B – Elektroinstalateri, školska godina 2021./2022.g.

TEST - Osnovni pojmovi u informatici i računalstvu - grupa A

 

3. pisana provjera, 1A – Brodski električari, školska godina 2020./2021.g.

Test - Maliciozni programi

 

3. pisana provjera, 1B – Elektroinstalateri, školska godina 2020./2021.g.

Test - Arhitektura računala

 

4. pisana provjera, 2A – Brodski električari, školska godina 2020./2021.g.

Test - HTML

 

2. pisana provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2020./2021.g.

TEST - Maliciozni programi

 

1. pisana provjera, 1B – Elektroinstalateri, školska godina 2020./2021.g.

TEST - Osnovni pojmovi u informatici i računalstvu - grupa A

 

Anketa 2A – Brodski električari, školska godina 2020./2021.g.

Anketni upitnik - ODNOS PREMA ŠKOLI

 2. pisana provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2018./2019.

TEST - Virusi

 

3. pisana provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2018./2019.

TEST - WEB stranice. HTML. Autorsko pravo.

 

3. pisana provjera, 2A – Brodski električari, školska godina 2020./2021.

TEST - Arhitektura računala

 

4. pisana provjera, 1A – Brodski električari, školska godina 2018./2019.

TEST - Maliciozni programi i opasnosti na internetu

 

Blic provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2019./2020.

TEST - Osnove WEB dizajna i HTML

 

1. pisana provjera, 3C – Tehnički crtači, školska godina 2019./2020.g.

TEST - Utjecaj računala na okoliš i zdravlje. Autorska prava. Kodiranje.

 

1. pisana provjera, 1A – Brodski električari, školska godina 2019./2020.g.

TEST - Osnovni pojmovi u informatici i računalstvu - grupa A

 

1. pisana provjera, 1A – Brodski električari, školska godina 2019./2020.g.

TEST - Osnovni pojmovi u informatici i računalstvu - grupa B