Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.
Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi u cilju ostvarivanja zadaća školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Čime se bavi Vijeće roditelja?
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole, te daje mišljenje i prijedloge u svezi:
  • s prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole
  • s radnim vremenom škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
  • s organizacijom izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija, s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanju učenika u njihovom radu
  • s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje
  • s pritužbama na obrazovni rad, na unapređenje obrazovnog rada, o uspjehu učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
  • s socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.