Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom


PRAVILNICI I ZAKONI KOJI SU VAŽNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U NAŠOJ ŠKOLI


 

Naziv

Datum važenja

Mjesto čuvanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 

 

 (NN. br. 70/17., 126/19., 84/21. i 114/22.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o ustanovama

(NN. br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o radu

(NN. br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 46/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

(NN. br. 155/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

(NN. br. 44/14., 2/15. i 75/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o zaštiti na radu

 

(NN. br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o zaštiti od požara

 

(NN. br. 92/10. i 114/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

 

(NN. br. 45/17. i 114/18.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 

(NN. br.  118/18., 32/20. i 18/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

 

(NN. br. 28/19.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(NN. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o javnoj nabavi

 

(NN. br. 120/16. i 114/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Obiteljski zakon

 

(NN. br. 103/15., 98/19., 47/20., 49/23. i 156/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o obveznim odnosima

(NN., 35/05., 41/08., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22. i 155/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Kazneni zakon

 

(NN. br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

(NN. br. 56/22., 127/22., 58/23. i 128/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

 

(NN. br. 51/18., 67/22. i 33/23.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

(NN. br. 25/13., 85/15. i 69/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba o uredskom poslovanju

 

(NN. br. 75/21.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o računovodstvu

 

(NN. br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o proračunu

(NN. br. 144/21.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba o računovodstvu proračuna

(NN. br. 96/94., 108/96., 119/01. i 74/02.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

(NN. br. 111/18. i 83/23.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o porezu na dohodak

(NN. br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o porezu na dohodak

 

(NN. br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 104/22., 112/22., 156/22., 1/23., 3/23., 56/23. i 143/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o općem upravnom postupku

 

(NN. br. 47/09. i 110/21.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o upravnim pristojbama

(NN. br. 115/16. i 114/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba o tarifi upravnih pristojbi

(NN. br. 156/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o obrtu

 

(NN. br. 143/13., 127/19. i 41/20.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o strukovnom obrazovanju

 

(NN. br. 30/09., 25/18. i 69/22.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

 

(NN. br. 61/11., 16/12., 98/19. i 52/21.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

 

(NN. br. 73/97.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

(NN. br. 27/10., 55/11. i 101/13.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

 

(NN. br. 22/13., 64/18. i 20/21.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

 

(NN. br. 63/08. i 90/10.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

(NN. br. 94/10.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

(NN. br. 1/96. i 80/99.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 88/03)

 

(NN. br. 88/03.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

 

(NN. br. 68/19., 60/20., 32/21. i 30/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

 

(NN. br. 2/11.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

 

(NN. br. 132/13.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

(NN. br. 112/10., 82/19., 43/20. i 100/21.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama

 

(NN. br. 140/09. i 130/20.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 

(NN. br.94/15. i 3/17.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

 

(NN. br. 118/09.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o polaganju državne mature

 

(NN. br. 1/13., 41/19., 127/19., 55/20., 53/21., 126/21. i 19/23.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

(NN. br. 8/16. i 126/21.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

(NN. br. 67/14., 81/15. i 53/21.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

(NN. br.  24/15.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

(NN. br. 47/17., 41/19. i 76/19.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o knjižnicama

(NN. br. 17/19., 98/19. i 114/22.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Standard za školske knjižnice

(NN. br. 61/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o obrazovanju odraslih

 

(NN. br. 144/21.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih

(NN. br. 14/23.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih

(NN. br. 38/22. i 17/23.

https://narodne-novine.nn.hr/