Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

ARS MECHANICA za nove kompetencije

1.10.2020
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, 2020.godina
Glavna slika

CILJ PROJEKTA 

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja RCK;
 • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK;
 • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih;
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK;

 

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je 44 mjeseca (od 01. siječnja 2020. do 01. rujna 2023.)

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.689.898,49 kn

 

ULOGA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE:

Nositelj

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Šibensko-kninska županija, Srednja škola Metković, Tehnička škola Šibenik, OK ŠKŽ, FSB Zagreb, FER Zagreb, Impol TLM d.o.o., Ivanal d.o.o., Klima elektro Šupe, Elektrolux d.o.o., ZM-Vikom, Capax d.o.o., Gambi d.o.o., Auto Centar Šibenik d.o.o.

 

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

OPLJP/Europski socijalni fond

WEB stranica: RCK ARS MECHANICA

FACEBOOK: Facebook ARS MECHANICA

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U TVRTKI HARREITHER GmbH

25.11.2022
Gaflenz, Austrija – 7. – 11. studenog 2022.
Glavna slika

Devet nastavnika iz Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Tehničke škole Šibenik i Srednje škole Metković sudjelovali su na stručnom usavršavanju u tvrtki Harreither GmbH.


Više

STUDIJSKO PUTOVANJE NASTAVNIKA U FINSKU

18.10.2022
Helsinki i Espoo, Finska, 3.-7.listopada 2022.
Glavna slika

U sklopu projekta ARS MECHANICA za nove kompetencije šest nastavnika iz Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, 5 iz Tehničke škole Šibenik, te 4 iz Srednje škole Metković boravilo je od 3. do 7. listopada u Finskoj, u posjetu strukovnom centru Omnia.


Više

STRUČNO USAVRŠAVANJE – PORAVAK AUTOLIMOVA BEZ LAKIRANJA

25.06.2022
20.5 – 9.6.2022.
Glavna slika

Šest nastavnika i četiri mentora kod poslodavaca uspješno su završili stručno usavršavanje za popravak autolimova bez lakiranja.

Radi se o novoj tehnici popravka oštećenja na autolimovima (PDR - Paintless dent repair) koja znatno skraćuje vrijeme trajanja popravka jer tehnika ne zahtjeva kitanje, brušenje i lakiranje nakon ispravljanja autolimova.

Nastavnici su kroz 55 sati stekli praktična znanja i vještine koristeći nove setove specijaliziranog alata. Nakon stručnog usavršavanja nastavnici će izraditi izborni predmet „Poravak autolimova bez lakiranja“ za učenike koji se obrazuju za zanimanje autolimar, kao i program za osposobljavanje odraslih (mikrokvalifikaciju). Također će pripremiti i nastavni materijal.

Stručno usavršavanja za četiri mentora kod poslodavaca (tri iz Metkovića i jedan iz Šibenika)  trajalo je 90 sati. Mladi meštri su, uz nadzor edukatora Marina Benjka iz tvrtke Autodent, svoje praktične vještine digli na viši nivo što će prenijeti u svoje tvrtke kao i učenicima koji kod njih pohađaju praktičnu nastavu.


Više

OSIGURANJE KVALITETE RAZVOJA I RADA RCK

25.06.2022
02. – 24.5.2022.
Glavna slika

Trinaest nastavnika sudjelovalo je na edukaciji o upravljanju kvalitetom rada strukovne škole i RCK i kroz 36 sati upoznalo se sa sljedećim temama:

 • sustav upravljanja kvalitetom
 • dokumentarni sustav
 • postupci vrednovanja
 • samovrednovanje
 • ishodima učenja, praćenje i vrednovanje
 • pokazatelji kvalitete i njihovo praćenje

Uz stručno vodstvo dr.sc.Domagoje Buljan Barbača, nastavnici su stekli kompetencije i vještine za provedbu i izradu samovrednovanja unutar škole, za vanjsko vrednovanje te za postupke pisanja i prikupljanja relevantne dokumentacije kao i sustavno upravljanje dokumentacijom.

Članovi Tima za osiguranje kvalitete i članovi školskog Povjerenstva za samovrednovanje na ovaj su se način pripremili za buduću provedbu sustava kvalitete u strukovnom obrazovanju. Nakon edukacije, Tim za kvalitetu će izraditi Priručnik o kvaliteti koji će sadržavati sve procedure za osiguranje kvalitete rada i razvoja RCK.


Više

Stručna usavršavanja iz područja tehničkog crtanja i 3D modeliranja

25.06.2022
Ožujak, travanj, svibanj 2022.g.
Glavna slika

Kroz projekt ARS MECHANICA  za nove kompetencije nastavnici iz strojarske i elektro struke usavršavali su se u tehničkom crtanju i 3D modeliranju kroz upoznavanje s novim računalnim programima:

 • CATIA V5 programski paket (CATIA Lathe Machining, CATIA PRIMATIC-Surface and MultiAxis Machining)
 • FUSION 360 – osnove CAD/CAM dizajna
 • Revit MEP za strojarske instalacije
 • INVENTOR PROFESSIONAL 2022 – FEM analiza i design assistant

Novim znanjima i vještinama nastavnici će moći u strukovne predemete unijeti moderne sadržaje, a također će spomenute računalne programe koristiti pri izradi nastavnih materijala iz predemta struke.


Više

Stručna usavršavanja i edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika

25.06.2022
Ožujak, travanj, svibanj 2022.g.
Glavna slika

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik kao nositelj projekta „ARS MECHANICA za nove kompetencije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz projekt organizira i provodi niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike, ravnatelje i mentore kod poslodavaca s ciljem podizanja kompetencija svih dionika u strukovnom odgoju i obrazovanju.

Edukacije i stručna usavršavanja na kojima je sudjelovalo više od 160 sudionika, a provela su se u ovom tromjesečnom periodu su:

 • vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom i RCK
 • metode i instrumenati profesionalnog usmjeravanja
 • rad s darovitim učenicima
 • razvoj programa i pristupa rada s učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom
 • metode i modeli poučavanja odraslih
 • korištenje specijaliziranih alata Articulate 360 za izreadu e-learning sadržaja
 • izrada nastavnih materijala u digitalnom obliku
 • profesionalno usmjeravanje učenika

Nastavnici i ravnatelji iz škola partnera, Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Tehničke škole Šibenik i Srednje škole Metkovič, ali i drugih strukovnih škola, kroz predavanja i radionice stekli su nova znanja i vještine iz djelokruga njhovog svakodnevnog rada. Jačanjem svojih kompetencija, nastavnici i ravnatelji spremno će odgovoriti na očekivane promjene u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Također će uspješno sudjelovati u budućem radu Regionalnog centra kompetentnosti ARS MECHANICA.


Više

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJA UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA U DISCIPLINI „KUĆNE INSTALACIJE“

11.03.2022
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 11.ožujka 2022.g.
Glavna slika

U petak, 11.ožujka 2022. Industrijsko-obrtnička škola Šibenik bila je organizator jednog od četiri međužupanijska natjecanja učenika strukovnih škola u disciplini KUĆNE INSTALACIJE.

Na natjecanju je sudjelovalo 8 strukovnih škola. Učenici su se natjecali u timu, a zadatak se sastojao od 3 modula:


Više

STUDIJSKO PUTOVANJE – Vilnus, Litva

2.03.2022
13. - 20. veljače 2022.g.
Glavna slika

Osamnaest nastavnika i dva ravnatelja škola partnera – Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Tehnička škola Šibenika i Srednja škola Metković, sudjelovali u studijskom putovanju u Vilnus, Litva, sa ciljem upoznavanja s litvanskim obrazovnim sustavom i uspostavom, organizacijom rada i primjerima dobre prakse litvanskog strukovnog centra.


Više

ŠKOLSKO NATJECANJE UČENIKA U DISCIPLINI KUĆNE INSTALACIJE

11.02.2022
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 04.veljače 2022.g.
Glavna slika

U Praktikumu za strojarske instalacije Industrijsko-obrtničke škole Šibenik održano je školsko natjecanje učenika u disciplini Kućne instalacije.

Učenici su imali zadataka na temelju crteža izraditi specifikaciju materijala kao i spojiti elemente cijevne instalacije od bakrenih i polipropilenskih cijevi.


Više