Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

ARS MECHANICA za nove kompetencije

1.10.2020
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, 2020.godina
Glavna slika

CILJ PROJEKTA 

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja RCK;
 • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK;
 • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih;
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK;

 

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je 44 mjeseca (od 01. siječnja 2020. do 01. rujna 2023.)

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.689.898,49 kn

 

ULOGA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE:

Nositelj

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Šibensko-kninska županija, Srednja škola Metković, Tehnička škola Šibenik, OK ŠKŽ, FSB Zagreb, FER Zagreb, Impol TLM d.o.o., Ivanal d.o.o., Klima elektro Šupe, Elektrolux d.o.o., ZM-Vikom, Capax d.o.o., Gambi d.o.o., Auto Centar Šibenik d.o.o.

 

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

OPLJP/Europski socijalni fondSTRUČNO USAVRŠAVANJE – PORAVAK AUTOLIMOVA BEZ LAKIRANJA

25.06.2022
20.5 – 9.6.2022.
Glavna slika

Šest nastavnika i četiri mentora kod poslodavaca uspješno su završili stručno usavršavanje za popravak autolimova bez lakiranja.

Radi se o novoj tehnici popravka oštećenja na autolimovima (PDR - Paintless dent repair) koja znatno skraćuje vrijeme trajanja popravka jer tehnika ne zahtjeva kitanje, brušenje i lakiranje nakon ispravljanja autolimova.

Nastavnici su kroz 55 sati stekli praktična znanja i vještine koristeći nove setove specijaliziranog alata. Nakon stručnog usavršavanja nastavnici će izraditi izborni predmet „Poravak autolimova bez lakiranja“ za učenike koji se obrazuju za zanimanje autolimar, kao i program za osposobljavanje odraslih (mikrokvalifikaciju). Također će pripremiti i nastavni materijal.

Stručno usavršavanja za četiri mentora kod poslodavaca (tri iz Metkovića i jedan iz Šibenika)  trajalo je 90 sati. Mladi meštri su, uz nadzor edukatora Marina Benjka iz tvrtke Autodent, svoje praktične vještine digli na viši nivo što će prenijeti u svoje tvrtke kao i učenicima koji kod njih pohađaju praktičnu nastavu.


Više

OSIGURANJE KVALITETE RAZVOJA I RADA RCK

25.06.2022
02. – 24.5.2022.
Glavna slika

Trinaest nastavnika sudjelovalo je na edukaciji o upravljanju kvalitetom rada strukovne škole i RCK i kroz 36 sati upoznalo se sa sljedećim temama:

 • sustav upravljanja kvalitetom
 • dokumentarni sustav
 • postupci vrednovanja
 • samovrednovanje
 • ishodima učenja, praćenje i vrednovanje
 • pokazatelji kvalitete i njihovo praćenje

Uz stručno vodstvo dr.sc.Domagoje Buljan Barbača, nastavnici su stekli kompetencije i vještine za provedbu i izradu samovrednovanja unutar škole, za vanjsko vrednovanje te za postupke pisanja i prikupljanja relevantne dokumentacije kao i sustavno upravljanje dokumentacijom.

Članovi Tima za osiguranje kvalitete i članovi školskog Povjerenstva za samovrednovanje na ovaj su se način pripremili za buduću provedbu sustava kvalitete u strukovnom obrazovanju. Nakon edukacije, Tim za kvalitetu će izraditi Priručnik o kvaliteti koji će sadržavati sve procedure za osiguranje kvalitete rada i razvoja RCK.


Više

Stručna usavršavanja iz područja tehničkog crtanja i 3D modeliranja

25.06.2022
Ožujak, travanj, svibanj 2022.g.
Glavna slika

Kroz projekt ARS MECHANICA  za nove kompetencije nastavnici iz strojarske i elektro struke usavršavali su se u tehničkom crtanju i 3D modeliranju kroz upoznavanje s novim računalnim programima:

 • CATIA V5 programski paket (CATIA Lathe Machining, CATIA PRIMATIC-Surface and MultiAxis Machining)
 • FUSION 360 – osnove CAD/CAM dizajna
 • Revit MEP za strojarske instalacije
 • INVENTOR PROFESSIONAL 2022 – FEM analiza i design assistant

Novim znanjima i vještinama nastavnici će moći u strukovne predemete unijeti moderne sadržaje, a također će spomenute računalne programe koristiti pri izradi nastavnih materijala iz predemta struke.


Više

Stručna usavršavanja i edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika

25.06.2022
Ožujak, travanj, svibanj 2022.g.
Glavna slika

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik kao nositelj projekta „ARS MECHANICA za nove kompetencije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz projekt organizira i provodi niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike, ravnatelje i mentore kod poslodavaca s ciljem podizanja kompetencija svih dionika u strukovnom odgoju i obrazovanju.

Edukacije i stručna usavršavanja na kojima je sudjelovalo više od 160 sudionika, a provela su se u ovom tromjesečnom periodu su:

 • vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom i RCK
 • metode i instrumenati profesionalnog usmjeravanja
 • rad s darovitim učenicima
 • razvoj programa i pristupa rada s učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom
 • metode i modeli poučavanja odraslih
 • korištenje specijaliziranih alata Articulate 360 za izreadu e-learning sadržaja
 • izrada nastavnih materijala u digitalnom obliku
 • profesionalno usmjeravanje učenika

Nastavnici i ravnatelji iz škola partnera, Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Tehničke škole Šibenik i Srednje škole Metkovič, ali i drugih strukovnih škola, kroz predavanja i radionice stekli su nova znanja i vještine iz djelokruga njhovog svakodnevnog rada. Jačanjem svojih kompetencija, nastavnici i ravnatelji spremno će odgovoriti na očekivane promjene u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Također će uspješno sudjelovati u budućem radu Regionalnog centra kompetentnosti ARS MECHANICA.


Više

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJA UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA U DISCIPLINI „KUĆNE INSTALACIJE“

11.03.2022
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 11.ožujka 2022.g.
Glavna slika

U petak, 11.ožujka 2022. Industrijsko-obrtnička škola Šibenik bila je organizator jednog od četiri međužupanijska natjecanja učenika strukovnih škola u disciplini KUĆNE INSTALACIJE.

Na natjecanju je sudjelovalo 8 strukovnih škola. Učenici su se natjecali u timu, a zadatak se sastojao od 3 modula:


Više

STUDIJSKO PUTOVANJE – Vilnus, Litva

2.03.2022
13. - 20. veljače 2022.g.
Glavna slika

Osamnaest nastavnika i dva ravnatelja škola partnera – Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Tehnička škola Šibenika i Srednja škola Metković, sudjelovali u studijskom putovanju u Vilnus, Litva, sa ciljem upoznavanja s litvanskim obrazovnim sustavom i uspostavom, organizacijom rada i primjerima dobre prakse litvanskog strukovnog centra.


Više

ŠKOLSKO NATJECANJE UČENIKA U DISCIPLINI KUĆNE INSTALACIJE

11.02.2022
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 04.veljače 2022.g.
Glavna slika

U Praktikumu za strojarske instalacije Industrijsko-obrtničke škole Šibenik održano je školsko natjecanje učenika u disciplini Kućne instalacije.

Učenici su imali zadataka na temelju crteža izraditi specifikaciju materijala kao i spojiti elemente cijevne instalacije od bakrenih i polipropilenskih cijevi.


Više

MEĐUŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP za sektor strojarstva, brodogradnje i metalurgije

3.12.2021
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 03.prosinca 2021.g.
Glavna slika

U sklopu projekta „ARS MECHANICA za nove kompetencije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik bila je organizator i domaćin Međužupanijskog stručnog skupa za sektor strojarstva, brodogradnje i metalurgije za Šibensko-kninsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.


Više

Stručno usavršavanje nastavnika – 3D modeliranje

22.11.2021
22.-26.studenog 2021.g.
Glavna slika

U sklopu stručnog usavršavanja nastavnika kroz projekt „ARS MECHANICA za nove kompetencije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda šest nastavnika škola partnera na projektu, usvršili su svoje kompetencije iz 3D modeliranja kroz Inventor CAD software. Inventor CAD software omogućuje modeliranje i dizajniranje proizvoda uz mogućnost simulacija.

Stečena znanja i vještine nastavnici će implementirati u redovnu nastavu i u izradu nastavnih materijala iz područja struke.


Više