Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Zanimanja

Brodski električar

Brodski električar

  Brodski električar je osposobljen:

  - sudjelovati u svim fazama postavljanja električnih, signalizacijskih, alarmnih, komunikacijskih i gromobranskih instalacija na brodu

  - periodički kontrolirati i održavati sabirničke trase

  - kontrolirati i održavati rasvjetu, signalizacijske i alarmne sustave

  - održavati sve elektromotore na brodu i nadzirati njihovo pravilno puštanje u pogon kao i njihov pravilan rad

  - održavati sve vrste generatora i nadzirati njihovo pravilno puštanje u pogon

  - prema propisanom protokolu poduzeti sve potrebne pripremne radnje i izvršiti spajanje broda na kopneno napajanje u luci za vrijeme sidrenja

  - nadzirati valni oblik, spektralni odziv, fazni pomak, frekvenciju i visinu napona u električnoj mreži

  - nadzirati, održavati i po potrebi zamijeniti dotrajale baterijske jedinice

  - održavati i popravljati razne električne uređaje i aparate na brodu

  - ugraditi i održavati razne klimatizacijske i rashladne uređaje na brodu kao i na kontejnerima za prijevoz termičkih osjetljivih tereta

  - ugraditi, servisirati i održavati sonarne i radarske sustave na brodu

  - održavati i servisirati računala, računalne sustave i računalne mreže

  - ugraditi i održavati GPS sustav

  - ugraditi, održavati, opsluživati i servisirati AIS sustav

  - ugraditi, održavati i servisirati komunikacijske i navigacijske sustave

  - ugraditi, održavati i servisirati sve elemente sustava automatizacije na brodu

  - nadzirati sustave zaštite od strujnog udara i odgovorno poduzimati sve sigurnosne mjere vezane za električne sustave na brodu

  - poznavati i poduzimati sve mjere sigurnosti u radu pri obavljanju svih poslova iz djelokruga brodskog električara

  - voditi dnevnik svih aktivnosti vezanih za održavanje i servisiranje električnih, računalnih, navigacijskih i komunikacijskih sustava

  - zapisivati narudžbenice, pronalaziti najefikasniji put nabave i voditi dnevnik nabave svih vrsta alata, materijala, dijelova i uređaja

  - pri obavljanju poslova voditi računa o zaštiti ljudi, alata, uređaja i okoliša

  - pružiti prvu pomoć

  - poštivati međunarodne i nacionalne pravne propise

  - koristiti engleski jezik u govornoj, elektroničkoj i pisanoj komunikaciji

  Potreba za ovim zanimanjem je velika, a osim radnog mjesta brodskog električara na brodu u plovidbi postoje i brojna druga radna mjesta na kojima postoji potreba za ovim zanimanjem kao što su brodogradilišta, remontna brodogradilišta, razni servisi u marinama i lučicama, poslovi održavanja plovila i lučkih centara komunikacije u pomorskoj policiji, poslovi u sklopu lučkih kapetanija, specijalizirane trgovine brodskom opremom itd.

  Osim navedenog učenici imaju mogućnost polaganja državne mature i nastavak školovanja na srodnim višim školama i fakultetima.

  Učenici dobivaju kvalitetna predznanja za nastavak školovanja na slijedećim višim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj:

  -Pomorski fakultet u Splitu - smjer: Pomorska elektrotehnika i informatička tehnologija

  -Pomorski fakultet u Rijeci - smjer: Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

  - Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB) - smjer: Elektrotehnika

  i informacijska tehnologija

  -Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ( FER) – smjer: Elektrotehnika i

  informacijska tehnologija

  -Tehnički fakultet Rijeka – smjer: Elektrotehnika

  -Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – smjer:

  Elektrotehnika

  -Sveučilište u Splitu, sveučilišni odjel za stručne studije – smjerovi: Elektrotehnika;

  Elektroenergetika; Elektronika; Informacijska tehnologija

  i ostali tehnički studiji u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

  NASTAVNI PLAN

  A) Općeobrazovni dio

  Naziv predmeta

  Broj sati

  Ukupni

  broj

  sati

  1. razred

  2. razred

  3. razred

  4. razred

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  Hrvatski jezik

  3

  105

  3

  105

  3

  105

  3

  96

  411

  Strani jezik

  3

  105

  3

  105

  3

  105

  3

  96

  411

  Matematika

  3

  105

  3

  105

  3

  105

  3

  96

  411

  Geografija

  2

  70

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  Kemija

  2

  70

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  Fizika

  2

  70

  2

  70

  -

  -

  -

  -

  140

  Računalstvo

  2

  70

  2

  70

  140

  Povijest

  2

  70

  1

  35

  -

  -

  -

  -

  105

  Vjeronauk/Etika

  1

  35

  1

  35

  1

  35

  1

  32

  137

  Tjelesna i zdravstvena kultura

  2

  70

  2

  70

  2

  70

  2

  64

  274

  Politika i gospodarstvo

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  64

  64

  Ukupno sati A

  22

  770

  17

  595

  12

  420

  14

  448

  2233

  B) STRUKOVNI DIO

  Naziv predmeta

  Broj sati

  Ukupni

  broj

  sati

  1. razred

  2. razred

  3. razred

  4. razred

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  Tehničko crtanje i elementi strojeva

  2

  70

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  70

  Osnove elektrotehnike

  4

  140

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  140

  Materijali u elektrotehnici

  -

  -

  3

  105

  -

  -

  -

  105

  Analogna i impulsna elektronika

  -

  -

  4

  140

  -

  -

  -

  -

  140

  Digitalna elektronika

  -

  -

  -

  -

  3

  105

  -

  -

  105

  Navigacijska i komunikacijska elektronika

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  128

  128

  Brodske elektroinstalacije

  -

  -

  4

  140

  140

  Brodsko elektrostrojarstvo

  -

  -

  -

  -

  4

  140

  -

  -

  140

  Električni uređaji

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  64

  64

  Automatizacija brodskog sustava

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  64

  64

  Pomorsko pravo

  -

  -

  -

  -

  2

  70

  -

  6-

  70

  B) STRUKOVNI DIO

  Naziv predmeta

  Broj sati

  Ukupni

  broj

  sati

  1. razred

  2. razred

  3. razred

  4. razred

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  tjedno

  godišnje

  Konstrukcija i stabilnost broda

  -

  -

  -

  -

  2

  70

  -

  -

  70

  Medicinska prva pomoć na brodu

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  32

  32

  Protupožarna zaštita

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  32

  32

  Sigurnost na moru

  -

  -

  -

  -

  3

  105

  -

  -

  105

  Rukovanje brodicom za spašavanje

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  32

  32

  Engleski jezik u struci

  -

  -

  -

  -

  1

  35

  1

  32

  67

  Praktična nastava

  4

  140

  4

  140

  4

  140

  4

  128

  548

  Izborni predmeti

  -

  -

  -

  -

  1

  35

  1

  35

  140

  Ukupno sati B

  10

  350

  15

  525

  20

  700

  19

  608

  2183

  Ukupno sati A+B

  32

  1120

  32

  1120

  32

  1120

  32

  1024

  4384

  Automehatroničar

  Automehatroničar
  • održava, ispituje i podešava motorna vozila i njegove sustave
  • održava, ispituje i podešava strojeve i uređaje u radionici
  • vrši montažu, demontažu i popravak sklopova i njihovih sustava u motornim vozilima
  • dijagnosticira greške sustava, njihove uzroke i otklanja iste te ocjenjuje rezultat rada
  • vješto koristi razne mjerne instrumente
  • umije čitati i izraditi tehničke crteže i sheme instalacija
  • ugrađuje/montira dodatnu opremu (npr. plinsku instalaciju) u vozilu
  • ispituje motorna vozila u skladu s prometnim i cestovnim pravilima
  • ima poduzetničko i odgovorno ponašanje
  • posebnu pažnju posvećuje odnosu sa strankama
  • ima usvojene radne, zakonske, ekonomske i socijalne odnose
  • ima sposobnost komuniciranja sa suradnicima i timskog rada
  • pridržava se pravila zaštite na radu, racionalno koristi sredstva za rad, materijal i energiju vodeći računa o zaštiti okoliša Reciklira i na odgovarajući način zbrinjava otpad)
  • posebnu pažnju posvećuje odnosu sa strankama
  • u svom radu koristi stručnu literaturu
  • nakon dvije godine rada kao pomoćnik i položenog majstorskog ispita, može otvoriti vlastiti obrt
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio
  Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
  1. razred2. razred3. razred
  tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
  Hrvatski jezik31053105396306
  Strani jezik270270264204
  Povijest270----70
  Vjeronauk/Etika135135132102
  Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
  Politika i gospodarstvo--270--70
  Ukupno931593157224854
  B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom
  Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje  
  Matematika u struci 1 35 - - - - 35
  Tehnika obrade i montiranja 2 70 - - - - 70
  Osnove elektrotehnike 2 70 - - - - 70
  Računalstvo 1 35 - - - - 35
  Tehnika upravljanja i regulacije 1 35 - - - - 35
  Tehnologija automehatronike - - 8 280 9 288 568
  Izborni predmet 1 35 1 35 1 32 102
  Ukupno 8 280 9 315 10 320 915
  C) Praktični dio

  Praktična nastava
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  U školi* 595 120 64 779
  U obrtničkoj radionici** 120 720 576 1.416
  Ukupno 715 840 640 2.195
  *Kombinira se teorijska i praktična nastava u satnici.

  Bravar

  Bravar
  • poznaje osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala
  • umije izraditi, čitati i primjeniti tehnički crtež
  • poznaje glavne dijelove mjernih alata te poznaje principe i pravila mjerenja u praksi
  • poznaje i primjenjuje najvažnije postupke obrade materijala - ručna i strojna obrada odvajanjem čestica, plastična obrada, lijevanje, toplinske obrade, postupke spajanja i montaže, zavarivanje
  • poznaje osnovne pojmove i ponašanje materijala prema korozije te najvažnije postupke površinske zaštite
  • poznaje elemente prijenosa snage i gibanja
  • zna ugraditi dijelove, sklopove i sustave u raznim uređajima i strojevima
  • umije razraditi tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije (prozor, vrata, ograda, metalne stepenice, spremnike, nosive konstrukcije, mostove, nosače u građevinarstvu i dr.)
  • zna izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave
  • koristi stručnu literaturu
  • poznaje važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije
  • poznaje važnost zaštite na radu, čuvanja zdravlja i zdrave čovjekove okoline
  • nakon tri godine pomoćničkog rada i položenog majstorskog ispita, bravar može otvoriti samostalni obrt
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 0 0 0 0 70
  Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo 0 0 2 70 0 0 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
  Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
  Tehničko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
  Osnove tehničkih materijala 1 35 0 0 0 0 35
  Osnove tehničke mehanike 0 0 2 70 0 0 70
  Elementi strojeva i konstruiranje 0 0 2 70 0 0 70
  Osnove automatizacije 3)P 0 0 0 0 2 64 64
  Nove tehnologije 3)P 0 0 0 0 2 64 64
  Izborni dio 4)
  Tjelesna i zdravstvena kultura
  Strukovni predmeti
  Matematika u struci
  1 35 2 70 2 64 169
  Ukupno 7 246 7 245 7 224 715
  C) Praktični dio – Praktična nastava
  Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  Praktična nastava u školi
  s vježbama - najviše sati
  340 270 160 770
  Praktična nastava u
  školskoj radionici
  najviše sati 4)
  270 165 32
  Tehnologija obrade i montaže 70 105
  Tehnologija bravarije - - 128
  Praktična nastava u
  radnom procesu –
  najmanje sati
  560 630 640 1830
  Ukupno

  Brodomehaničar

  Brodomehaničar
  • utvrđuje i uklanja kvarove i oštećenja na brodskim motorima, hidrauličkim i pneumatskim uređajima i sustavima, sustavima za hlađenje, za prijenos snage i grijanja, signalnih i sigurnosnih uređaja i dr.
  • pušta u pogon nove i popravljene brodske strojeve i uređaje
  • u radu se služi mjernim alatima, ručnim i specijalnim alatima, strojevima za obradu metala, uređajima i opremom za zavarivanje, sredstvima za čišćenje i slično
  • poznaje važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije te važnost  zaštite na radu, čuvanje zdravlja i zdrave čovjekove okoline
  • zna i razumje izraditi, čitati i primijeniti tehnički crtež dijelova, sklopova
  • ili proizvoda
  • poznaje postupke spajanja brodskih strojeva i uređaja
  • poznaje osnovne pojmove o koroziji te može izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite
  • poznaje osnove automatizacije i regulacije
  • zna i može koristiti stručnu literaturu
  • nakon dvije godine pomoćničkog rada i položenog majstorskog ispita,  može otvoriti samostalni obrt
  NASTAVNI PLAN
  A) Zajednički dio
  Red.
  broj
  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
  1.r. 2.r. 3.r.
  1. Hrvatski jezik 3 3 3
  2. Strani jezik 2 2 2
  3. Povijest 2 - -
  4. Politika i gospodarstvo - 2 -
  5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
  6. Matematika 2 2 2
  7. Računalstvo 2 - -
  8. Tehnički materijali 3 - -
  9. Elementi strojeva - 2 -
  10. Elektrotehnika - 2 -
  11. Obrada materijala 2 - -
  12. Praktična nastava obrade materijala 6 - -
  UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 24 15 9
  B) Posebni stručni dio
  Red.
  broj
  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
  1.r. 2.r. 3.r.
  13. Tehničko crtanje 3 - -
  14. Tehnička mehanika 3 - -
  15. Osnove brodogradnje 2 - -
  16. Hidraulika i pneumatika - 2 -
  17. Regulacija i upravljanje - 2 -
  18. Brodski strojevi i upravljanje - - 3
  19. Tehnologija montaže i održavanja - 2 2
  20. Praktična nastava montaže i održavanja - 12 12
  UKUPNO STRUČNI DIO 8 18 26
  SVEUKUPNO 32 33 35
  STRUČNA PRAKSA
  (godišnji zbroj sati)
  182 182 354

  Elektroinstalater

  Elektroinstalater
  • zna čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
  • zna čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
  • mora dobro raspoznavati boje
  • racionalno upotrebljava materijal i energiju
  • zna primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • mjeri električne veličine
  • postavlja, ispituje i stavlja u pogon te održava:
   • niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
   • dojavne i signalne instalacije
   • antenske i komunikacijske instalacije
   • instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
   • električne strojeve i uređaje
   • rasvjetne uređaje
   • rezervne izvore električne energije
   • kompenzacijska postrojenja
  • poznaje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
  • poznaje opasnosti na radu, propise o radu na siguran način, mjere i postupke za rad na siguran način i zna ih primijeniti
  • poznaje moguće izvore zagađenja i postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • osposobljen je za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
  • kulturno i uljudno komunicira sa strankama.
  • nakon dvije godine rada kao pomoćnik i položenog majstorskog ispita, može otvoriti vlastiti obrt.
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 - - - - 70
  Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno-teorijski dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva* 1 35 - - - - 35
  Tehničko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
  Matematika u struci 2 70 - - - - 70
  Elektrotehnika* 3 105 2 70 175
  Električni strojevi i uređaji* - - 2 70 - - 70
  Električne instalacije* - - 2 70 3 96 166
  Električne mreže i postrojenja - - - - 2 64 64
  Elektronika i upravljanje* - - - - 2 64 96
  Izborni dio** 1 35 2 70 3* 96 64
  Ukupno 8 280 8 280 10 320 880
  C) Praktični dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  C 1 - Nastava u školi
  - Osnove računalstva
  - Tehničko crtanje i dokumentiranje
  - Elektrotehnika
  - Električni strojevi i uređaji
  - Električne instalacije
  - Elektronika i upravljanje
  - Izborni dio
  - Praktična nastava (najviše sati)
  35
  18
  35
  -
  -
  -
  -
  272
  -
  -
  35
  35
  18
  -
  -
  182
  -
  -
  -
  -
  16
  32
  32
  80
  35
  18
  70
  35
  34
  32
  32
  434
  C2 - Nastava u radnom procesu
  - Praktična nastava (najmanje sati)
  540 630 640 1810
  Ukupno 900 900 800 2600

  Elektromehaničar

  Elektromehaničar
  • zna čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
  • zna čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
  • mora dobro raspoznavati boje
  • primijenjuje postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • zna izmjeriti električne veličine
  • posjeduje osnovna znanja o električnim instalacijama i priključivanju strojeva i uređaja na električnu mrežu
  • izrađuje dijelove električnih strojeva i elektrouređaja
  • poznaje načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije upravljanja i zna ih primijeniti u upravljanju radom električnih strojeva i uređaja
  • ispituje i stavlja u pogon niskonaponsku instalaciju i postrojenja za raspodjelu električne energije
  • postavlja, spoja i pušta u pogon električne strojeve i uređaje
  • rastavlja, ispituje ispravnost, sastavlja i stavlja u pogon električne strojeve i uređaje
  • popravlja i održava i električne strojeve i uređaje
  • zna instalirati, programirati i održavati upravljačke uređaje i elektromotorne pogone
  • racionalno upotrebljava materijale i energiju
  • poznaje moguće izvore zagađenja i postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • poznaje opasnosti na radu, propise o radu na siguran način, mjere i postupke za rad na siguran način i zna ih primijeniti
  • osposobljen je za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
  • kulturno i uljudno komunicira sa strankama
  • nakon dvije godine rada u struci može polagati majstorski ispit i otvoriti vlastiti obrt.
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 - - - - 70
  Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno-teorijski dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva* 1 35 - - - - 35
  Tehničko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
  Matematika u struci 2 70 - - - - 70
  Elektrotehnika* 3 105 2 70 - - 175
  Električne instalacije* - - 2 70 - - 70
  Električni strojevi* - - 2 70 2 64 134
  Elektronika i upravljanje* - - - - 2 64 64
  Električni uređaji* - - - - 3 96 96
  Izborni dio** 1 35 2 70 3* 96 201
  Ukupno 8 280 8 280 10 320 880
  C) Praktični dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  C 1 - Nastava u školi
  - Osnove računalstva
  - Tehničko crtanje i dokumentiranje
  - Elektrotehnika
  - Električne instalacije
  - Električni strojevi
  - Elektronika i upravljanje
  - Električni uređaji
  - Izborni dio
  - Praktična nastava (najviše sati)
  35
  18
  35
  -
  -
  -
  -
  -
  272
  -
  -
  35
  18
  35
  -
  -
  -
  182
  -
  -
  -
  -
  16
  32
  16
  32
  64
  35
  18
  70
  18
  51
  32
  16
  32
  518
  C2 - Nastava u radnom procesu
  - Praktična nastava (najmanje sati)
  540 630 640 1810
  Ukupno 900 900 800 2600

  Elektroničar-mehaničar

  Elektroničar-mehaničar
  • poznaje opasnosti na radu, propise o radu na siguran način, mjere i postupke za rad na siguran način i zna ih primijeniti
  • poznaje moguće izvore zagađenja i postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • racionalno upotrebljava materijal i energiju
  • mora imati dobar vid sposobnost razlikovanja boja
  • zna čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
  • zna čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
  • primijenjuje postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
  • mjeri električne veličine
  • poznaje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
  • izrađuje jednostavnije tiskane pločice i elektroničke sklopove
  • ispituje i popravlja elektroničke sklopove
  • primijenjuje postupke ispitivanja, održavanja i popravka elektroničkih uređaja
  • osposobljen je za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
  • kulturno i uljudno komunicira sa strankama
  • nakon završenog školovanja radi kao pomoćnik, a nakon dvije godine rada u struci može polagati majstorski ispit i otvoriti vlastiti obrt.
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 - - - - 70
  Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno-teorijski dio
  Naziv predmeta Broj sati Ukupno sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva* 1 35 - - - - 35
  Tehničko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
  Matematika u struci 2 70 - - - - 70
  Elektrotehnika* 3 105 2 70 - - 175
  Elektronički sklopovi* - - 1,5 53 1,5 48 101
  Digitalni sklopovi i upravljanje* - - 1,5 52 2,5 80 132
  Audio i videotehnika* - - 1 35 3 96 131
  Izborni dio 1 35 2 70 3* 96 201
  Ukupno 8 280 8 280 10 320 880
  C) Praktični dio
  Naziv predmeta Broj sati godišnje Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  C 1 - Nastava u školi
  - Osnove računalstva
  - Tehničko crtanje i dokumentiranje
  - Elektrotehnika
  - Elektronički sklopovi
  - Digitalni sklopovi i upravljanje
  - Audio i videotehnika
  - Izborni dio
  - Praktična nastava (najviše sati)
  35
  18
  35
  -
  -
  -
  -
  272
  -
  -
  18
  35
  35
  17
  -
  165
  -
  -
  -
  32
  32
  16
  32
  48
  35
  18
  53
  67
  67
  33
  32
  489
  C2 - Nastava u radnom procesu
  - Praktična nastava (najmanje sati)
  540 630 640 1810
  Ukupno 900 900 800 2600

  Instalater grijanja i klimatizacije

  Instalater grijanja i klimatizacije
  • obavlja montažu, popravak i održavanje pojedinih sklopova instalacija, postrojenja i uređaje vodovoda, centralnog grijanja, ventilacije, klimatizacije, solarnog grijanja te sustava i uređaja za pripremu tople potrošne vode
  • u svom radu koristi razne alate, strojeve i uređaje za rezanje, oblikovanje, spajanje i prilagodbu cijevi u sistemima protoka
  • vješto koristi razne mjerne instrumente
  • utvrđuje i otklanja pogrešku ili smetnju u radu sustava i stavlja ga u pogon
  • umije čitati i izraditi tehničke crteže i sheme instalacija
  • razumje rad instalacija te svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija
  • dobro poznaje načine i mogućnosti regulacije i automatizacije sustava
  • posebnu pažnju posvećuje odnosu sa strankama
  • veliku pozornost posvećuje organizaciji rada i racionalnom korištenju energije
  • ekološki je osvješten
  • u svom radu koristi stručnu literaturu
  • nakon dvije godine rada kao pomoćnik i položenog majstorskog ispita, može otvoriti vlastiti obrt
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio (35 tjedana)

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 0 0 0 0 70
  Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo 0 0 2 70 0 0 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
  Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
  Tehničko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
  Osnove tehničkih materijala 1 35 0 0 0 0 35
  Osnove tehničke mehanike 0 0 2 70 0 0 70
  Elementi strojeva i protoka 0 0 2 70 0 0 70
  Osnove automatizacije 1)P 0 0 0 0 2 64 64
  Nove tehnologije 1)P 0 0 0 0 2 64 64
  Izborni dio 2)
  Tjelesna i zdravstvena kultura
  Strukovni predmeti
  Matematika u struci
  1 35 2 70 2 64 169
  Ukupno 7 246 7 245 7 224 715
  C) Praktični dio – Praktična nastava

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  Praktična nastava u školi
  s vježbama - najviše sati
  340 270 160 770
  Praktična nastava u
  školskoj radionici
  najviše sati 1)
  270 165 32
  Tehnologija obrade i montaže 70
  Tehnologija strojarskih instalacija 105
  Tehnologija grijanja i klimatizacije - - 128
  Praktična nastava u
  radnom procesu –
  najmanje sati
  560 630 640 1830
  Ukupno 900 900 800 2600

  Plinoinstalater

  Plinoinstalater
  • postavlja i održava plinske instalacije u kućanstvu i u industriji
  • održava cjevovode i sve pripadajuće elemente plinske instalacija te osigurava njihov nesmetan i siguran rad
  • poznaje važnost kvalitetnog dimovodnog sustava
  • rad se obavlja ručnim i strojnim alatom za rezanje cijevi, strojevima i napravama za oblikovanje, savijanje i prilagodbu cijevi u sistemu protoka, alatom i priborom za tvrdo lemljenje i plinsko zavarivanje te alatom i priborom za mjerenje
  • utvrđuje i otklanja pogrešku ili smetnju u radu plinskih instalacija
  • umije čitati i izraditi tehničke crteže i sheme plinskih instalacija
  • razumje rad instalacija te svojstva i rad osnovnih elemenata plinskih instalacija
  • potrebno je ovladati znanjima o sigurnosti plinskih instalacija
  • posebnu pažnju posvećuje odnosu sa strankama
  • veliku pozornost posvećuje organizaciji rada i racionalnom korištenju energije
  • ekološki je osvješten
  • u svom radu koristi stručnu literaturu
  • nakon dvije godine rada kao pomoćnik i položenog majstorskog ispita, može otvoriti vlastiti obrt
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio (35 tjedana)
  Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno Godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 0 0 0 0 70
  Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo 0 0 2 70 0 0 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
  Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
  Tehničko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
  Osnove tehničkih materijala 1 35 0 0 0 0 35
  Osnove tehničke mehanike 0 0 2 70 0 0 70
  Elementi strojeva i protoka 0 0 2 70 0 0 70
  Osnove automatizacije 1) P 0 0 0 0 2 64 64
  Nove tehnologije 1) P 0 0 0 0 2 64 64
  Izborni dio 2)
  Tjelesna i zdravstvena kultura
  Strukovni predmeti
  Matematika u struci
  1 35 2 70 2 64 169
  Ukupno 7 246 7 245 7 224 715
  C) Praktični dio – Praktična nastava

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  Praktična nastava u školi
  s vježbama - najviše sati
  340 270 160 770
  Praktična nastava u
  školskoj radionici
  najviše sati 1)
  270 165 32
  Tehnologija obrade i montaže 70
  Tehnologija strojarskih instalacija 105
  Tehnologija plinoinstalacija - - 128
  Praktična nastava u
  radnom procesu –
  najmanje sati
  560 630 640 1830
  Ukupno 900 900 800 2600

  Tehnički crtač

  Tehnički crtač Tehnički crtač
  • izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture, građevinarstva, strojarstva i brodogradnje (tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama, troškovnike, skice i nacrte raznih namjena, stupnja preciznosti i mjerila)
  • mora imati smisao za detalje i sposobnost prostornog predočavanja
  • umije izraditi nacrte ili skice strojeva i objekata sa svim tehničkim pojedinostima, točnim dimenzijama, snimljenih iz svih kutova i opisom materijala od kojih će biti izgrađen
  • dopunjava i razrađuje grube skice, crteže i proračune inženjera
  • u izradi nacrta primjenjuje znanja o tehničko – grafičkim standardima
  • služi se tehničkim priručnicima, tablicama i standardnim crtačim priborom
  • u svom radu koristi se računalom i odgovarajućim programima (AutoCAD, CATIA i dr.)
  • u radu mogu biti korisne komunikacijske sposobnosti i sklonost estetskom oblikovanju detalja
  • poslovi tehničkog crtača slični su nekim poslovima inženjera i tehničara
  NASTAVNI PLAN
  A) Zajednički dio
  Red.
  broj
  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
  1.r. 2.r. 3.r.
  1. Hrvatski jezik 3 3 3
  2. Strani jezik 2 2 2
  3. Povijest 2 - -
  4. Politika i gospodarstvo - 2 -
  5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
  6. Etika /Vjeronauk 1 1 1
  7. Matematika 2 2 2
  8. Računalstvo 2 - -
  9. Tehnički materijali 3 - -
  10. Tehnička mehanika 3 - -
  UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 20 12 10
  B) Posebni stručni dio
  Red.
  broj
  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
  1.r. 2.r. 3.r.
  11. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje 5 - -
  12. Tehnologija obrade materijala 3 - -
  13. Elementi strojeva - 2 2
  14. Elektrostrojarstvo 2 2 -
  15. Birotehnika 1 - -
  16. Poslovno komuniciranje - - 1
  17. Primjena računala - 5 6
  18. Tehničko crtanje i dokumentiranje - 10 12
  UKUPNO STRUČNI DIO 11 19 21
  SVEUKUPNO 31 31 31
  STRUČNA PRAKSA
  (godišnji zbroj sati)
  182 182 35

  Vodoinstalater

  Vodoinstalater
  • obavlja montažu, popravak i održavanje instalacija, postrojenja i uređaja vodovoda i kanalizacije te sustava i uređaja za pripremu tople potrošne vode
  • rad obavlja ručnim i strojnim alatom za rezanje cijevi, narezivanje navoja, strojevima i napravama za oblikovanje, savijanje i prilagodbu cijevi u sistemu protoka, alatom i priborom za tvrdo i meko lemljenje, plinsko i elektrolučno zavarivanje, za zavarivanje plastičnih cijevi te alatom i priborom za mjerenje
  • utvrđuje i otklanja pogrešku ili smetnju u radu sustava
  • umije čitati i izraditi tehničke crteže i sheme instalacija
  • razumje rad instalacija te svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija
  • posebnu pažnju posvećuje odnosu sa strankama
  • veliku pozornost posvećuje organizaciji rada i racionalnom korištenju energije
  • ekološki je osvješten
  • u svom radu koristi stručnu literaturu
  • nakon dvije godine rada kao pomoćnik i položenog majstorskog ispita, može otvoriti vlastiti obrt
  NASTAVNI PLAN
  A) Općeobrazovni dio (35 tjedana)

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
  Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
  Povijest 2 70 0 0 0 0 70
  Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
  Politika i gospodarstvo 0 0 2 70 0 0 70
  Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
  B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
  Osnove računalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
  Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
  Tehničko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
  Osnove tehničkih materijala 1 35 0 0 0 0 35
  Osnove tehničke mehanike 0 0 2 70 0 0 70
  Elementi strojeva i protoka 0 0 2 70 0 0 70
  Osnove automatizacije 1)P 0 0 0 0 2 64 64
  Nove tehnologije 1)P 0 0 0 0 2 64 64
  Izborni dio 2)
  Tjelesna i zdravstvena kultura
  Strukovni predmeti
  Matematika u struci
  1 35 2 70 2 64 169
  Ukupno 7 246 7 245 7 224 715
  C) Praktični dio – Praktična nastava

  Naziv predmeta
  Broj sati Ukupni broj sati
  1. razred 2. razred 3. razred
  godišnje godišnje godišnje
  Praktična nastava u školi
  s vježbama - najviše sati
  340 270 160 770
  Praktična nastava u
  školskoj radionici
  najviše sati 4)
  270 165 32
  Tehnologija obrade i montaže 70
  Tehnologija strojarskih instalacija 105
  Tehnologija vodoinstalacija - - 128
  Praktična nastava u
  radnom procesu –
  najmanje sati
  560 630 640 1830
  Ukupno 900 900 800 2600